Gran Tourismo Gran Tourismo

Tafelbild ( 1996)
Eitempera auf Leinwand
Größe (B x H): 130 cm x 100 cm
Gran Tourismo